Slider

GIS tehnologija

GIS tehnologija

Geografski informacijski sustav (GIS) je sustav za upravljanje prostornim podacim

Održivi razvoj otoka Hvara

Razvoj lokalne zajednice

Potpora radu lokalnih dionika

Opširnije -->

Novi kurikulumi fakultativne nastave

S ciljem modernizacije kurikuluma Srednje škole Hvar iz STEM i ICT područja u svrhu pripreme učen

Geoinformatika

Botanika mediteranskih kultura

Solarna astronomija

Opširnije -->

NOVOSTI


HVAR&D

Projekt „HvaR&D – Uvođenje GIS i ICT tehnologija u kurikulume fakultativne nastave i njihova primjena u održivom razvoju otoka Hvara“ pokrenut je s ciljem modernizacije gimnazijskog programa, prije svega u STEM i ICT području Srednje škole Hvar u svrhu bolje pripreme učenika za uspješnije daljnje školovanje i/ili bolje pripreme za tržište rada.

Izrada novih kurikuluma

U sklopu projekta izradit će se tri nova kurikuluma za fakultativnu nastavu i to iz područja geografije, biologije i fizike i to pod nazivom GEOINFORMATIKA (geografija), BOTANIKA MEDITERANSKIH KULTURA (biologija) i SOLARNA ASTRONOMIJA. Teme u kurikulumima bit će vezane uz podneblje otoke Hvara a nastava će uključivati kombinaciju kabinetske i praktične/terenske nastave

Moderna tehnologija u edukaciji

Svi navedeni kurikulumi provodit će se uz aktivnu primjenu GIS tehnologije. U sklopu praktičnog dijela nastave učenici će obilaziti različite lokacije na otoku, prikupljati i pohranjivati podatke vezane uz nastavno gradivo te na temelju tih podataka izrađivati tematske digitalne interaktivne karte te obrađivati interpretirati navedene informacije uz pomoć GIS tehnologije. Na taj način učenici će usvojiti nastavno gradivo i istovremeno svladati rad u modernoj i sveprisutnoj tehnologiji kao što je GIS te pobliže upoznati resurse i znamenitosti vlastitog otoka.