GIS tehnologija

Geografski informacijski sustav (GIS) je sustav za upravljanje prostornim podacima i njima pridruženim osobinama. To je računalni sustav sposoban za integriranje, spremanje, uređivanje, analiziranje i prikazivanje geografskih informacija koji u obliku interaktivne “pametne karte” dopu-

šta korisnicima stvaranje interaktivnih upitnika (istraživanja koja stvara korisnik), analiziranje prostornih informacija i uređivanje podataka.

Tehnologija GIS-a može se koristiti za znanstvena istraživanja, upravlja nje resursima, imovinsko upravljanje, planiranje razvoja, kartografiju i prostorno planiranje.

Potencijali korištenja GIS-a u održivom razvoju otoka su višestruke, od mapiranja opožarenih područja i komparativne analize područja pri planiranju vatrogasnih putova i vatrodojave, radu komunalnih službi (promišljeno gospodarenje otpadom i javnom rasvjetom, učinkovito prostorno

planiranje), očuvanju prirodne i kulturne baštine, sustavnom upravljanju vegetacijom otoka i zaštiti autohtonih biljaka i biljnih vrsta (od kojih je značajan broj endemskih), sustavnom i održivom planiranju prometa, razvoju održivog turizma, učinkovitije upravljanje nautičkim turizmom i

lukama, poljoprivredi i brojnim drugim djelatnostima i aktivnostima. Drugim riječima, GIS tehnologija primjenjiva je u brojnim aspektima planiranja i realizacije razvoja na održivim principima.