S ciljem modernizacije kurikuluma Srednje škole Hvar iz STEM i ICT područja u svrhu pripreme učenika za uspješnije daljnje školovanje i/ili bolje pripremljenosti za tržište rada, u okviru projekta HvaR&D, nastavnici Srednje škole Hvar uz pomoć projektnih partnera i vanjskih stručnih suradnika izradit će kurikulume za tri nastavna predmeta i to iz područja geografije, biologije i fizike.

GEOINFORMATIKA – novi predmet iz područja geografije obrađivat će teme kao što su:
GIS – Geografski informacijski sustavi
GPS – Globalni pozicijski sustavi

Široka primjena geoinformatike u suvremenom svijetu i njena uloga u:
razvoju navigacijskih sustava
prometnom planiranju i inženjerstvu
ekološkom modeliranju
zaštiti kulturne baštine
prostornom planiranju
nautici
telekomunikacijama
poljoprivredi…

PRAKTIČNA I TERENSKA NASTAVA

U sklopu predmeta GEOINFORMATIKA učenici će kroz niz izleta na otoku Hvaru pomoću GPS uređaja prikupljati različite podatke „na terenu“ te pohranjivati i obrađivati podatke i u konačnici uz pomoć GIS tehnologije izrađivati različite digitalne karte s temama i podacima vezanim za otok Hvar kao što su reljefne karte, turističke rute, georeferenciranje kulturnih znamenitosti na otoku, prometna povezanost, demografski procesi i promjene na otoku i sl.

BOTANIKA MEDITERANSKIH KULTURA – novi predmet iz područja biologija u sklopu kojega će se obrađivati teme kao što su:

Ekologija i ekološko modeliranje
Aromatično bilje i potencijal njegova uzgoja
Autohtone biljne otočne vrste
Dinamika i razlozi promjene vegetacije, biljnog pokrova i krajobraza otoka Hvara

PRAKTIČNA I TERENSKA NASTAVA

U sklopu predmeta BOTANIKA MEDITERANSKIH KULTURA učenici će izlaskom „na teren“ prikupljati podatke o vegetaciji i biljnom pokrovu otoka Hvara, identificirati različite mikro lokacije koje su optimalne za uzgoj određenih kultura, izučavati i kartirati promjene biljnog pokrova te locirati autohtone biljne otočne vrste. Uz pomoć GIS tehnologije učenici će na temelju prikupljenig podataka izrađivati interaktivne digitalne karte vezane uz opisane teme te vršiti njihovu interpretaciju.

SOLARNA ASTRONOMIJA – novi predmet iz područja fizike u sklopu kojeg će se obrađivati teme kao što su:
Astronomija – povijesni razvoj i sadašnjost
Sunce i sunčev sustav
Sastav i struktura Sunca
Utjecaj Sunca na život na Zemlji
Svjetlosno onečišćenje…

PRAKTIČNA I TERENSKA NASTAVA

Kroz niz posjeta zvjezdarnici – Opservatoriju Hvar učenici će se upoznati s projektima vezanim uz solarnu astronomiju koji se provode na Opservatoriju, naučiti koristiti tehnologiju za promatranje Sunca i pojava na Suncu, upoznati se s izradom karte neba pomoću GIS tehnologije, izrađivati digitlne karte svjetlosnog onečišćenja, mjeriti insolaciju određenih područja otoka (vrlo značajno za poljoprivredu ali i energetsku učinkovitost pro ugradnji solarnih panela) i sl.