HvaR&D – Uvođenje GIS i ICT tehnologija u kurikulume fakultativne nastave i njihova primjena u održivom razvoju otoka Hvara

OPĆE INFORMACIJE O PROJEKTU:

NAZIV PROJEKTA: Hvar&D – Uvođenje GIS i ICT tehnologija u kurikulume fakultativne nastave i njihova primjena u održivom razvoju otoka Hvara
PRIJAVITELJ: Srednja škola Hvar
PROJEKTNI PARTNERI:
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet (Geografski odsjek)
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
Grad Hvar
TRAJANJE PROJEKTA: 12 mjeseci (23.10.2015. – 23.10.2016)
VRIJEDNOST PROJEKTA: 893.276,02 Kn – 100% financirano iz Europskog socijalnog fonda

POSREDNIČKA TIJELA:

Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta
Posredničko tijelo razine 2 (PT 2): Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“.
Bespovratna sredstva (financiranje 100%) dodijeljena su u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini“ (HR.3.1.20).

PROJEKTNI CILJEVI:

1. Modernizacija obrazovanja u svrhu pripreme učenika gimnazijskog programa Srednje škole Hvar za uspješno daljnje obrazovanje i pripremu za tržište rada uvođenjem inovativnih sadržaja i metoda poučavanja kroz nove kurikulume u fakultativnoj nastavi iz područja geografije, biologije i fizike uz praktičnu primjenu GIS-a prilagođenu lokalnim prilikama i korištenja zvjezdarnice na Hvaru

2. Jačanje kompetencija nastavnika SŠ Hvar u području definiranja ishoda učenja i kreiranja kurikuluma (s obzirom na cjelovitu kurikularnu reformu) i jačanje nastavničkih kompetencija u njihovom nastavnom području (geografija, fizika, biologija, informatika) i njihovo osposobljavanje za rad i poučavanje u GIS-u.

SAŽETAK PROJEKTA

Projekt „HvaR&D“ pokrenut je s ciljem modernizacije školskog kurikuluma gimnazijskog programa Srednje škole Hvar u STEM i ICT područjima sa svrhom bolje pripreme učenika za daljnje školovanje i/ili za bolje pripremljenosti za tržište rada.

Modernizacija obrazovanja u Srednjoj školi Hvar ostvarit će se putem uvođenja novih predmeta fakultatitivne nastave i to iz područja geografije, biologije i fizike pod. U tu svrhu izradit će se potpuno novi kurikulumi pod nazivom GEOINFORMATIKA (fakultativna nastava iz geografije), BOTANIKA MEDITERANSKIH KULTURA (fakultativna nastava iz biologije) i SOLARNA ASTRONOMIJA (fakultativna nastava iz fizike).

Nastava iz navedenih predmeta odvijat će se uz aktivnu upotrebu GIS tehnologije što podrazumijeva da će nastava osim kabinetske velikim dijelom uključivati i praktičan rad u GIS aplikaciji te terensku nastavu kroz koju će učenici obilaziti različite lokacije na otoku, prikupljati i pohranjivati podatke pomoću GPS uređaja te  na temelju tih podataka izrađivati interaktivna digitalne tematske karte koje će kasnije interpretirati. Na taj način učenici će ovladati modernom i sveprisutnom tehnologijom kao što je GIS te istovremeno proučavati prirodne, kulturne i tehnološke resurse (posjeti zvjezdarnici u sklopu predmeta solarna astronomija) vlastitog otoka. Na taj način, putem inovativnog načina učenja ali i poučavanja, učenike će se zainteresirati za novu tehnologiju i za resurse vlastitog otoka.

Kako bi izrađeni kurikulumi bili u izrađeni na modernim principima i u skladu s procesom nazvanim Cjelovita kurikularna reforma koji je u provedbi, nastavnici Srednje škole Hvar u okviru 1. projektnog elementa odslušat će niz predavanja koje će voditi metodičari kako bi nadogradili svoja znanja i kompetencije u području izrade kurikuluma i definiranja ishoda učenja. Navedena edukacija održat će se pod vodstvom dr.sc. Ružice Vuk, metodičarke s PMF-a Zagreb, koja je članica ekspertne radne skupine za cjelovitu kurikularnu reformu. Nakon provedene edukacije nastavnici Srednje škole Hvar bit će kompetentni izraditi moderan kurikulum usklađen s principima Cjelovite kurikularne reforme.

Osim edukacije o izradi kurikuluma i definiranju ishoda učenja, nastavnici srednje škole Hvar/ članovi radne skupine za izradu kurikuluma, proći će intenzivnu edukaciju o GIS tehnologiji u organizaciji Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (Geografski odsjek). Nakon ove edukacije nastavnici će biti osposobljeni za rad ali i za poučavanje u GIS-u.

Kako bi projekt uzeo u obzir lokalne potrebe i pridonio razvoju otoka Hvara temeljenog na održivim principima, izrada kurikuluma vodit će se potrebama lokalnih dionika i uvažavanjem problema i ograničenja s kojima se oni susreću u svakodnevnom radu. U svrhu identificiranja potreba lokalnih dionika održat će se dvije konferencije za lokalne dionike na Hvaru koji uključuju pripadnike javnog, privatnog i civilnog sektora iz različitih djelatnosti. Cilj konferencija je prezentirati projekt lokalnoj zajednici, upoznati ih s mogućnostima i širokim područjima primjene GIS tehnologije, te prikupiti povratne informacije od lokalnih dionika vezano za probleme i ograničenja s kojima se susreću u svom svakodnevnom radu. Prva konferencija bit će informativnog karaktera budući da će se na njoj lokalnoj zajednici predstaviti projektni ciljevi i aktivnosti te GIS tehnologija općenito. Druga (dvodnevna) konferencija bit će edukacijskog karaktera i na njoj će eminentni GIS stručnjaci detaljnije predstaviti mogućnosti GIS tehnologije kao i primjere dobre prakse, dok će drugog dana konferencije, uz moderiranje voditelj projekta i GIS stručnjaka, biti rezerviran za zajedničko generiranje ideja kako bi GIS tehnologija mogla pomoći lokalnim dionicima u radu i doprinijeti održivom razvoju otoka Hvara.
Stavovi i mišljenja lokalnih dionika uvažit će se prilikom izrade kurikuluma kako bi novi kurikulumi bili povezani s potrebama lokalnog tržišta rada a učenici svoje stečeno znanje jednog dana mogli staviti u funkciju održivog razvoja otoka.